ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Αρχιτεκτονική / Interior Design / Branding

Δημιουργούμε χώρους που στοχεύουν στην υψηλή αισθητική και χρηστική λειτουργικότητα. Πιστεύουμε στην μοναδικότητα του κάθε έργου και υποστηρίζουμε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, από την αρχική σύλληψη (Concept) έως την ολοκλήρωση. Εφαρμόζουμε τις αρχές του Βιοκλιματικού σχεδιασμού με στόχο κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού, διακόσμησης και δημιουργίας εταιρικού προφίλ για επαγγελματικούς χώρους (Interior design & Branding) στοχεύοντας σε άρτιες λύσεις. Υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό παράγοντας κατασκευαστικά σχέδια, φωτισμού και πρόταση επίπλων, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά σχέδια, και πλήρη παρουσίαση σε φωτορεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνιση (3D Renders).

 

 

 

 

 

Κατασκευή / Ανακαινίσεις / Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων

Παρέχουμε  υπηρεσίες Επίβλεψης και Επιστασίας σε κτιριακά έργα ανέγερσης και ανακαίνισης κατοικιών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών κτιρίων. Προτείνουμε και υλοποιούμε Ενεργειακές αναβαθμίσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Λειτουργούμε συμβουλευτικά ως προς την εκτίμηση του κόστους κατασκευής και οργάνωσης του εκάστοτε έργου (Project Management). Αναλαμβάνουμε την κατασκεύη ειδικών διακοσμητικών κατασκευών που υποστηρίζουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

 

 

 

 

Υπηρεσίες Μηχανικών / Συμβουλευτική Υποστήριξη

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και διακίνηση φακέλου για την έκδοση Αδειών Δόμησης, Μικρής κλίμακας, και Λειτουργίας Καταστημάτων και παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις ανάγκες του έργου σας. Εκδίδουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), Βεβαιώσεις Μηχανικών και διεκπεραιώνουμε Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Ν. 4178/13.

 

 

 

 

 

3D Renders / CAD Services / Architectural Photography

Υποστηρίζουμε τις  ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων  σε ψηφιακά σχέδια (2D & 3D). Ψηφιοποιούμε αρχεία εικόνας και PDF και αποτυπώνουμε επί τόπου τον χώρο σας με σύγχρονα μέσα παρέχοντας ακρίβεια και ταχύτητα. Προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης και επεξεργασίας αρχιτεκτονικών σχεδίων και παρουσιάσεων. Δημιουργούμε φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σε μορφή εικόνας (3D Renders)  καθώς και αρχιτεκτονικές μακέτες υπό κλίμακα. Αναλαμβάνουμε την φωτογράφηση χώρων και κτιρίων (Architectural Photography).